css властивість text-justify


За допомогою властивості text-justify Ви можете встановити алгоритм, який буде використовуватися для вирівнювання тексту, що заданий значенням justify властивості text-align.

Властивість `text-justify`

В якості значення властивість приймає ключове слово, яке і описує алгоритм вирівнювання тексту.

Нотатка:

Ця властивість підтримується тільки в браузері Internet Explorer і Firefox (з 55 версії).

Синтаксис

text-justify: auto | inter-character | inter-word | none | initial | inherit;

Властивість text-justify може отримувати 6 значень:

auto

Браузер самостійно визначає алгоритм вирівнювання.

inter-word

Буде змінюватися інтервал між словами.

inter-character

Збільшує / зменшує пробіл між символами.

none

Забороняє методи вирівнювання.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: auto
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.textJustify="inter-word"

Переглядачі

Переглядач
text-justify

Не підтримується

11.0

55.0

Не підтримується

Не підтримується

18.0

Переглядач
text-justify

Не підтримується

Не підтримується

Не підтримується


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Вплив різних значень властивості на вирівнювання вмісту контейнера

Простий приклад використання властивості

Встановлення алгоритму вирівнювання тексту

div { 


  text-align: justify; 


  text-justify: inter-word; 


}

Додаткові посилання