css властивість outline-style


Властивість outline-style встановлює стиль зовнішнього контуру елемента.

Властивість `outline-style`

На відміну від кордону елемента (наприклад, встановлено за допомогою border або пов'язаних з ним властивостей), контур елемента не займає зайвого місця, і може бути не прямокутним.

Контур завжди знаходиться над блоком, і це не впливає на положення чи розмір елементу або інших елементів.

Нотатка:

Для задання контуру зручніше використовувати універсальну властивість outline

Синтаксис

outline-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

Властивість outline-style може отримувати 12 значень:

none

Контур не відображається. Це значення паревизначає властивість outline-width. Без задання.

hidden

Майже те саме що й none, за винятком вирішення конфліктів контурів для елементів таблиці.

dotted

Контур з точок.

dashed

Пунктирний контур.

solid

Суцільний контур.

double

Подвійний контур.

groove

Рифлений 3D контур.

ridge

Ребристий 3D контур.

inset

Урізаний (звеpxу-справа) 3D контур.

outset

Урізаний (знизу-зліва) 3D контур.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.outlineStyle="dashed"

Переглядачі

Переглядач
outline-style

1.0

8.0

1.5

1.2

7.0

12.0

Переглядач
outline-style

1.0

1.5

1.2


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Встановлює стиль контуру елемента.

p { 


  outline-style: dotted; 


} 

Додаткові посилання