inherit CSS значення

Ключове слово, яке повідомляє, що необхідно наслідувати значення властивості у батьківського елементу. Звісно, результат буде помітний лише в тому випадку, якщо у батька вказана властивість встановлена.

h1 намагається успадкувати значення кольору, яке він знаходить у елементі body. Ключове слово `inherit`

Кожна CSS властивість може приймати, як значення, ключове слово inherit. Наприклад, ось так:

span { 

  font-size: inherit; 

}

Цим ми змушуємо певний елемент успадковувати вказане значення властивості від батьківського елемента. Якщо в CSS не інстальовано властивість для батьківського елемента, то він успадкує значення, обчислене від батька (яке може бути дефолтним або яким-небудь іншим, успадкованим від батьківського елемента).

Ключове слово inherit може стати в нагоді, якщо ви хочете привласнити одне і те ж значення групі дочірніх елементів для властивостей, які зазвичай не успадковуються. наприклад:

.block { 

 box-shadow: 0px 0px 11px rgba(0, 0, 0, 0.4); 

} 

.block div { 

  box-shadow: inherit; 

}

Тепер всі елементи <div> всередині основного елемента .block успадковують його значення властивості box-shadow.

Переглядачі

Переглядач
inherit

8.0

12.0

1.0

4.0

1.0

1.0

Переглядач
inherit

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Синтаксис властивості.

.block{


  color: inherit;


  color: -moz-inherit;


  font-family: inherit;


  font-family: -moz-inherit;


}

Демонстація роботи значення.