css властивість empty-cells


Властивість empty-cells задає відображення рамок та фону комірки, якщо вона порожня.

Властивість `empty-cells`

Комірка вважається порожньою в наступних випадках:

  • взагалі немає ніяких символів;
  • в комірці міститься лише новий рядок, символ табуляції або пробіл;
  • значення visibility встановлено як hidden.

Додавання нерозривного пробілу " " сприймається як видимий зміст, тому комірка не буде рахуватися не порожньою.

Порожні клітинки таблиці - це клітинки, які не містять видимого вмісту. Видимий вміст містить   і інші пробіли, крім ASCII CR (\ 0D), LF (\ 0A), вкладка (\09) і пробіл (\20).

Коли властивість порожніх комірок встановлено для показу (show), межі намальовані навколо порожньої клітини, а фони малюються за нею. Якщо ввімкнути приховування(hide), навколо не малюються межі і фон.

Також, якщо всі клітинки в рядку мають значення hide і не мають видимого вмісту, то рядок має нульову висоту.

Нотатка:

При одночасному додаванні до таблиці властивості border-collapse із значенням collapse, властивість empty-cells ігнорується.

Синтаксис

empty-cells: show|hide|initial|inherit;

Властивість empty-cells може отримувати 4 значення:

show

Без задання. Відображає рамку навколо порожньої клітинки і фон в ній.

hide

Рамка та фон в порожніх клітинках не відображається. Якщо всі клітинки в рядку порожні, то рядок ввесь ховається.

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання

inherit

Успадкує значення властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: show
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.emptyCells="hide"

Переглядачі

Переглядач
empty-cells

1.0

8.0

1.0

1.0

4.0

12.0

Переглядач
empty-cells

1.0

1.0

3.1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Простий приклад використання

Приховати пусті клітинки в таблиці.

table { 


  border-collapse: separate; 


  empty-cells: hide; 


}

Додаткові посилання