css властивість caption-side


Властивість caption-side визначає положення заголовка таблиці, який задається за допомогою елемента <caption> в самій таблиці.

Властивість `caption-side`

Положення цього заголовку також зележить від значення властивості writing-mode.

Нотатка:

Встановлюйте вирівнювання тексту по правому чи лівому краю через властивість text-align.

Синтаксис

caption-side: top|bottom|initial|inherit;

Властивість caption-side може отримувати 4 значення:

top

Заголовок буде зверху таблиці. Без задання.

bottom

Заголовок буде під таблицею.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: top
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.captionSide="bottom"

Переглядачі

Переглядач
caption-side

1.0

8.0

1.0

1.0

4.0

12.0

Переглядач
caption-side

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Приклад використання

Визначає розміщення заголовку таблиці

caption { 


  caption-side: bottom; 


}

Додаткові посилання