css властивість border-left-style


Властивість border-left-style встановлює стиль лівої межі елементу.

Властивість `border-left-style`

Цікаво те, що специфікація не визначає як межі з різними стилями поєднуються в кутах між собою.

Порада:

Ви також можете використовувати border-style, щоб задати стилі для всіх меж елементу, або border-left, щоб задати всі властивості для нижньої межі.

Порада:

Значення без задання дорівнює medium. Ви можете змінити ширину межі за допомогою властивостей border-left-width або border-width

Синтаксис

border-left-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

Властивість border-left-style може отримувати 12 значень:

none

Кордон не відображається.

hidden

Майже те саме що й none, за винятком вирішення проблем накладень кордонів елементів таблиці

dotted

Кордон з точок

dashed

Пунктирний кордон.

solid

Суцільний кордон.

double

Подвійний кордон.

groove

Рифлений 3D кордон.

ridge

Ребристий 3D кордон.

inset

Урізаний (звеpxу-справа) 3D кордон.

outset

Урізаний (знизу-зліва) 3D кордон.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.borderLeftStyle="dotted"

Переглядачі

Переглядач
border-left-style

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-left-style

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення стилю лівої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-left-style: dotted; 


}

Додаткові посилання