css властивість border-left


border-left- це універсальна властивість для скороченого запису значень для border-left-color, border-left-style й border-left-width. Ці властивості використовуються для стилізації лівої межі елементів.

Властивість `border-left`

Три значення властивості можуть писатися в будь-якій послідовності, й одне або два з них, можуть бути пропущені.

Як і усі універсальні властивості, border-left завжди встановлює значення для всіх доступних властивостей, навіть якщо вони не були вказані(у цьому випадку вони отримають значення без задання).

Наприклад, початкове значення для border-left-style дорівнює none, тобто межа не показується. У випадку відсутності значення для цієї властивості, елемент не матиме межі, навіть якщо будуть прописані border-left-color та border-left-width.

Синтаксис

border-left: border-width border-style border-color|initial|inherit;

Властивість border-left може отримувати 5 значень:

border-left-width

Товщина кордону.

border-left-style

Стиль кордону.

border-left-color

Колір кордону.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: Залежить від використання
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderLeft="5px dotted blue"

Переглядачі

Переглядач
border-left

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-left

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення стилю лівої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-left: thick double #ff0000; 


}

Додаткові посилання