css властивість border-top-style


Властивість border-top-style встановлює стиль верхньої межі елементу.

Властивість `border-top-style`

Цікаво те, що специфікація не визначає як межі з різними стилями поєднуються в кутах між собою.

Порада:

Ви також можете використовувати border-style, щоб задати стилі для всіх меж елементу, або border-top, щоб задати всі властивості для верхньої межі.

Порада:

Значення без задання дорівнює medium. Ви можете змінити ширину межі за допомогою властивостей border-left-width або border-width.

Синтаксис

border-top-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;

Властивість border-top-style може отримувати 12 значень:

none

Кордон не відображається. Без задання.

hidden

Майже те саме що й none, за винятком вирішення конфліктів кордонів для елементів таблиці.

dotted

Кордон з точок.

dashed

Пунктирний кордон.

solid

Суцільний кордон.

double

Подвійний кордон.

groove

Рифлений 3D кордон. Ефект залежить від значення border-color.

ridge

Ребристий 3D кордон. Ефект залежить від значення border-color

inset

Урізаний (звеpxу-справа) 3D кордон. Ефект залежить від значення border-color.

outset

Урізаний (знизу-зліва) 3D кордон.Ефект залежить від значення border-color.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.borderTopStyle="dotted"

Переглядачі

Переглядач
border-top-style

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-top-style

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення стилю верхнього кордону елемента.

p { 


  border-style: solid; 


  border-left-style: dotted; 


}

Додаткові посилання