css властивість border-left-color


Властивість border-left-color встановлює колір лівої межі елементу.

Властивість `border-left-color`

Ви також можете використовувати border-color, щоб задати колір для всіх меж, або border-left, щоб встановити ширину, стиль та колір для лівої межі у скороченому записі.

Значення без задання currentColor (який дорівнює властивості color).

Перед тим як межа може бути показана, вона мусить мати встановлене значення для border-style (для всіх меж) або border-left-style (тільки для лівої межі).

Нотатка:

Завжди оголошуйте властивість кордону стилю до властивості border-left-color. Елемент повинен мати кордони, перш ніж Ви зможете змінити їх колір.

Рекомендується використовувати скорочені записи за допомогою border-color або border-left для економії часу.

Синтаксис

border-left-color: color|transparent|initial|inherit;

Властивість border-left-color може отримувати 4 значення:

color

Встановлює колір лівого кордону. Колір в CSS можна задавати різними способами: за шістнадцятиричним кодом, за назвою, в форматі RGB, RGBA, HSL, HSLA

transparent

Встановлює прозорий колір

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: Поточний колір елемента
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderLeftColor="blue"

Переглядачі

Переглядач
border-left-color

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-left-color

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення кольору лівої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-left-color: #ff0000;


}

Додаткові посилання