css властивість border-right-width


Властивість border-right-width дозволяє встановити товщину правої межі елементу.

Властивість `border-right-width`

Ви також можете використовувати border-width, щоб задати товщину для всіх меж елементу, або border-right, щоб задати всі властивості для правої межі.

Значення без задання дорівнює medium.

Специфікація не визначає чітко товщину кожного з ключових слів (thin, medium, thick). Проте вимагає, щоб вони розташовувалися один за одним: thin ≤ medium ≤ thick, та мали постійне значення в межах одного документу.

Нотатка:

Для того, щоб показати межу, обов’язково потрібно її стилізувати, за допомогою border-right-style або border-style.

Синтаксис

border-right-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;

Властивість border-right-width може отримувати 6 значень:

medium

Лінія середньої товщини (3 пікселі)

thin

Тонка лінія (1 піксель).

thick

Товста лінія (6 пікселів).

length

Для точного встановлення товщини можна використовувати будь-які одиниці виміру прийняті в CSS

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: medium
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderRightWidth="5px"

Переглядачі

Переглядач
border-right-width

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-right-width

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Визначення товщини правої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-right-width: 15px; 


}

Додаткові посилання