css властивість min-height


Властивість min-height використовується, щоб встановити мінімальну висоту елемента.

Властивість `min-height`

Ця властивість не дозволяє значенню властивості height стати меншим за min-height. Значення висоти елемента буде обчислюватися в залежності від встановлених значень властивостей height, max-height і min-height.

Як браузер розраховує висоту елемента.

Значенння властивості Висота
min-height < height < max-height height
min-height > height > max-height min-height
min-height > height < max-height min-height
min-height < height height
min-height > height min-height
min-height > max-height min-height
min-height < max-height max-height

Дані з таблиці слід розуміти так. Якщо значення висоти (height) менше за значення min-height, то висота елемента вважається рівною min-height.

Формальний синтаксис

min-height: length | auto | max-content | min-content | fit-content | fill-available

auto

Мінімальна висота за замовчуванням для елементів flex, що забезпечує більше розумного дефолту, ніж 0 для інших макетів.

max-content

Внутрішня бажана висота.

min-content

Внутріщня мінімальна висота.

fill-available

Висота блоку контенту мінус вертикальний margin, border, та padding.

fit-content

Згідно з кодом CSS3, це синонім min-content. CSS3 визначає більш складний алгоритм, але браузер не реалізує його, навіть експериментально.

Ключові слова практично не підтримуються браузерами.

/* <length> value */

min-height: 3.5em;

min-height: 10%;/* Keyword values */

min-height: max-content;

min-height: min-content;

min-height: fit-content;

min-height: fill-available;/* Global values */

min-height: inherit;

min-height: initial;

min-height: unset;

Нотатка:

Значення властивості min-height перевизначає властивості max-height та height.

Нотатка:

Ключові слова впливають на розрахунок ширини й висоти елементу(й не залежать від значення властивості box-sizing). Це не стосується до значень у одиницях довжини або процентах.

Синтаксис

min-height: length|initial|inherit;

Властивість min-height може отримувати 3 значення:

length

В якості значення length приймаються пікселі (px), відсотки (%) і інші одиниці виміру, прийняті в CSS. Від`ємні значення не допускаються.

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання

inherit

Успадкує значення властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: 0
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.minHeight="400px"

Переглядачі

Переглядач
min-height

1.0

7.0

1.0

1.0

7.0

Переглядач
min-height

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Встанолюємо мінімальну висоту для елемента

p {


    min-height: 100px;


}

Додаткові посилання