css властивість border-right-color


Властивість border-right-color встановлює колір правої межі елементу.

Властивість `border-right-color`

Ви також можете використовувати border-color, щоб задати колір для всіх меж, або border-right, щоб встановити ширину, стиль та колір для правої межі у скороченому записі.

Значення без задання currentColor (який дорівнює властивості color).

Порада:

Перед тим як межа може бути показана, вона мусить мати встановлене значення для border-style (для всіх меж) або border-right-style (тільки для правої межі).

Порада:

Рекомендується використовувати скорочені записи за допомогою border-color або border-right для економії часу.

Синтаксис

border-right-color: color|transparent|initial|inherit;

Властивість border-right-color може отримувати 4 значення:

color

Встановлює колір правого кордону. Колір в стилях можна задавати різними способами: за шістнадцятиричним значенням, за назвою, в форматі RGB, RGBA, HSL, HSLA.

transparent

Встановлює прозорий колір

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: Поточний колір елемента
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderRightColor="blue"

Переглядачі

Переглядач
border-right-color

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-right-color

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення кольору правої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-right-color: #ff0000;


}

Додаткові посилання