css властивість columns


Властивість columns - універсальна властивість, яка дозволяє одночасно задати ширину і кількість колонок многоколоночного тексту.

Властивість `columns`

Властивість columns - універсальна властивість і дозволяє одночасно задати значення для наступних css властивостей:

  • column-width
  • column-count

Зауважте, що порядок значень дуже важливий. Ви повинні вказати значення в тому ж порядку, як вказано в розділі синтаксису нижче.

Синтаксис

columns: auto|column-width column-count|initial|inherit;

Властивість columns може отримувати 5 значень:

auto

Значення без задання. Встановлює значення auto для column-width та column-count

column-width

Встановлює ширину стовпців

column-count

Встановлює кількість стовпців

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: auto
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.columns="100px 3"

Переглядачі

Переглядач
columns

1.0 -webkit-

10.0

9.0 -moz-

3.0 -webkit-

11.1

12.0

Переглядач
columns

1.0 -webkit-

1.0 -moz-

3.0 -webkit-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Синтаксис властивості

div {


  columns: auto 12em;


}

Додаткові посилання