css властивість text-align-last


Властивість text-align-last задає вирівнювання останнього рядка тексту перед примусовим розривом.

Властивість `text-align-last`

Розрив рядка - це місце, де вміст переривається в нову лінію. Це може бути або м'яке переривання, якщо воно відбувається через використання різноманітних CSS-властивостей, або примусовий перерив, коли воно відбувається через явні лінійні елементи управління, або через початок або кінець блоку.

Властивість text-align-last впливає лише на останній рядок тексту перед примусовим розривом тексту!

Нотатка:

Властивість text-align-last працює тільки тоді, коли значення властивості text-align встановлено як justify.

Нотатка:

Internet Explorer и Edge не поддерживают значения start и end.

Синтаксис

text-align-last: auto|left|right|center|justify|start|end|initial|inherit;

Властивість text-align-last може отримувати 9 значень:

auto

Рядок вирівняний на всю ширину і по лівому краю

left

Рядок вирівнюється по лівому краю

right

Рядок вирівнюється по правому краю

center

Рядок вирівнюється по центру

justify

Рядок вирівнюється по ширині. Якщо в останньому рядку тільки одне слово, то воно буде вирівняно по лівому краю

start

Останній рядок вирівнюється по початку рядка (ліворуч, якщо direction:ltr та праворуч direction:rtl).

end

Останній рядок вирівнюється за кінцем рядка (праворуч, якщо direction:ltr та ліворуч direction:rtl).

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: auto
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: bject.style.textAlignLast="right"

Переглядачі

Переглядач
text-align-last

47.0

5.5

49.0
12.0 -moz-

Не підтримується

34.0

12.0

Переглядач
text-align-last

Не підтримується

34.0
12.0 -moz-

Не підтримується


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад впливу різних значень на останній рядок тексту

Простий приклад використання

Вирівнювання останнього рядка елемента по правому краю.

p { 


  text-align: justify; 


  -moz-text-align-last: right; /* Code for Firefox */ 


  text-align-last: right; 


} 

Вирівнювання останнього рядка елемента <p> по правому краю.

p {


    text-align: justify;  


    -moz-text-align-last: right; /* Code for Firefox */


    text-align-last: right;


}


Додаткові посилання