css властивість text-decoration-line


CSS властивість text-decoration-line визначає розміщення декоративної лінії - під текстом, посередині, над текстом.

CSS властивість `text-decoration-line`

Одночасно дозволено застосовувати більш декілька стилів, перераховуючи значення через пропуск.

Нотатка:

При одночасному налаштуванні декількох властивостей оздоблення рядка, можливо, буде зручніше скористатися властивістю text-decoration.

Синтаксис

text-decoration-line: none|underline|overline|line-through|initial|inherit;

Властивість text-decoration-line може отримувати 6 значень:

none

Текст без декоративної лінії. Без задання. Примітка: Підкреслення у посилань, теж, зникне.

underline

Підкреслений текст.

overline

Декоративна лінія над текстом.

line-through

Перекреслений текст.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.textDecorationLine="overline"

Переглядачі

Переглядач
text-decoration-line

57.0

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

7.1 -webkit-

44.0

Не підтримується

Переглядач
text-decoration-line

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

8.0 -webkit-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання

Відображає елемент з лінією над рядками

p { 


  -moz-text-decoration-line: overline; /* Code for Firefox */ 


  text-decoration-line: overline; 


} 

Додаткові посилання