css властивість text-decoration-style


Властивість text-decoration-style визначає стиль декоративної лінії.

Властивість `text-decoration-style`

Використовується разом з text-decoration-line i text-decoration-color. Якщо властивість не задана, оздоблення буде у вигляді суцільної лінії.

Якщо зазначене оздоблення має певний семантичний зміст, наприклад, рядок, що означає, що деякий текст було видалено, рекомендується позначити це значення за допомогою тега HTML, наприклад <del> або <s>. Оскільки в деяких випадках браузери можуть відключити стиль, семантичне значення в такій ситуації не зникне.

Нотатка:

При одночасному налаштуванні декількох властивостей оздоблення рядка, можливо, буде зручніше скористатися властивістю text-decoration.

Синтаксис

text-decoration-style: solid|double|dotted|dashed|wavy|initial|inherit;

Властивість text-decoration-style може отримувати 7 значень:

solid

Суцільна одинарна лінія. Без задання.

double

Подвійна лінія.

dotted

Лінія з точок.

dashed

Пунктирна лінія.

wavy

Хвиляста лінія.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: solid
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.textDecorationStyle="wavy"

Переглядачі

Переглядач
text-decoration-style

57.0

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

7.1 -moz-

44.0

Не підтримується

Переглядач
text-decoration-style

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

8.0 -moz-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Різні значення у дії

Приклад використання

Відображає декоративну лінію у вигляді хвила.

p { 


  -moz-text-decoration-style: wavy; /* Code for Firefox */ 


  text-decoration: underline; 


} 

Додаткові посилання