css властивість border-bottom-width


Властивість border-bottom-width дозволяє встановити товщину нижньої межі елементу.

Властивість `border-bottom-width`

Значення без задання дорівнює medium.

Для того, щоб показати межу, обов’язково потрібно її стилізувати, за допомогою border-bottom-style або border-style.

Специфікація не визначає чітко товщину кожного з ключових слів (thin, medium, thick). Проте вимагає, щоб вони розташовувалися один за одним: thin ≤ medium ≤ thick, та мали постійне значення в межах одного документу.

Нотатка:

Ви також можете використовувати border-width, щоб задати товщину для всіх меж елементу, або border-bottom, щоб задати всі властивості для нижньої межі.

Синтаксис

border-bottom-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;

Властивість border-bottom-width може отримувати 6 значень:

medium

Середня лінія (3 пікселі)

thin

Тонка лінія. Значення в пікселях може змінюватися в залежності від браузера, але зазвичай становить 1 піксель

thick

Товста лінія (6 пікселів)

length

Для точного встановлення товщини можна використовувати будь-які одиниці прийняті в CSS

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: medium
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderBottomWidth="5px"

Переглядачі

Переглядач
border-bottom-width

1.0

8.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-bottom-width

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

See the Pen RxGbYr by MichaelBondar (@MichaelBondar) on CodePen.

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Визначення товщини нижньої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-bottom-width: 15px; 


} 

Додаткові посилання