css властивість list-style-position


Властивість list-style-position визначає, де буде розміщуватися мітка, всередині списку, чи поза його межами.

Для цієї властивості існує два значення:

Властивість `list-style-position`

list-style-position можна використовувати в будь-якому елементі списку. Елемент списку - це будь-який елемент, у якого display встановлено як list-item або inline-list-item, який є нащадком елементів <ol> i <ul>.

Нотатка:

Між браузерами існує різниця щодо поведінки, коли блоковий елемент розміщений на спочатку в елементі списку, оголошеному як list-style-position: inside. Chrome і Safari поміщають цей елемент у той самий рядок, що й маркер, тоді як Firefox, Internet Explorer та Opera поміщають його в наступний рядок.

Синтаксис

list-style-position: inside|outside|initial|inherit;

Властивість list-style-position може отримувати 4 значення:

inside

Мітка є частиною текстового блоку і відображається в середині елемента.

outside

Текст вирівнюється по лівому краю, а мітка буде за межами блоку. Без задання.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: outside
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.listStylePosition="inside"

Переглядачі

Переглядач
list-style-position

1.0

4.0

1.0

1.0

7.0

12.0

Переглядач
list-style-position

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Маркер списку повинен з'явитися всередині (призводить до додаткових відступів)

ul { 


  list-style-position: inside; 


}

Додаткові посилання