html теґ <img>

Теґ <img> призначений для відображення зображення на Web-сторінці (формати зображень gif, jpeg, png та інші). Це самозакриваючий, рядковий тег.

Візуальний приклад використання тегу img

Теґ <img> має два обов'язкові атрибути атрибути:

  • src використовується для завантаження зображення, а саме вказує шлях до зображення від файлу HTML.

  • altзадає альтернативний текст для випадку, коли картинка не завантажилась або у клієнта є обмеження на обсяг завантаженн.

Зображення також можуть застосовуватися в якості карт-зображень, коли картинка містить активні області, що виступають в якості посилань. Така карта на вигляд нічим не відрізняється від звичайного зображення, але при цьому воно може бути розбита на невидимі зони різної форми, де кожна з областей служить посиланням.

Порада:

Щоб зробити картинку посиланням на інший документ, просто вставте теґ <img> в теґ <a>.

Порада:

Якщо все ж таки потрібно змінити розмір зображення та зберегти пропорції, то у атрибуті "width" вставляйте розмір зображення не у px, а у відсотках, наприклад, якщо ширина зображення має половину сторінки — пишемо width="50%".

Порада:

По можливості вказуйте атрибути width і height - це дозволяє браузеру заздалегідь зарезервувати місце в макеті сторінки і браузер не буде сам остійно розраховувати розмір картинки, що позитивно позначається на швидкості завантаження сторінки. Вказавши ці атрибути, ви убезпечете свою сторінку від різких змін її макету (Коли зображення не завантажено місце в макеті для нього не зарезервоване, тому, що браузер не знає яку площу для нього потрібно зарезервувати, а як тільки зображення завантажене і браузер розрахував його розмір - зображення відразу з'являється на сторінці, зсовуючи всі елементи).

Порада:

Не змінюйте розмір картинки атрибутами width і height - це спотворює зображення і не впливає на його вагу, використовуйте для таких цілей спеціальні редактори чи змінюйте розмір картинки на стороні сервера.

Синтаксис

<img src="URL" alt="альтернативний текст">
Атрибут Опис атрибута
align Визначає як малюнок буде обтікатися текстом.
alt Альтернативний текст для зображення.
border Товщина рамки навколо зображення.
crossorigin Встановлює можливість використання технології міждоменного доступу до ресурсів.
height Висота зображення.
hspace Горизонтальний відступ від зображення до навколишнього контенту.
ismap Говорить браузеру, що картинка є серверної картою-зображенням.
longdesc Вказує адресу документа, де міститься анотація до картинки.
src Шлях до графічного файлу.
usemap Посилання на теґ <map>, що містить координати для клієнтської карти-зображення.
vspace Вертикальний відступ від зображення до навколишнього контенту.
width Ширина зображення.
Атрибут Опис атрибута
title

Вказує додаткову текстову підказку

translate

Повідомляє браузеру переводити вказаний текст в елементі чи ні.

contextmenu

Контекстне меню для елемента

accesskey

Дозволяє активувати або сфокусуватись на елементі за допомогою заданого сполучення клавіш.

class

Визначає один або кілька класів, щоб зв’язати елемент з таблицею стилів (CSS).

draggable

Визначає чи можна перетягувати елемент.

contenteditable

Дозволяє редагувати текст в середні тегу.

dir

Вказує напрямок тексту.

hidden

Приховує вміст елемента від перегляду.

id

Задає унікальний ідентифікатор для елемента.

lang

Визначає основну мову вмісту елемента

spellcheck

Вказує браузеру перевіряти чи ні правопис і граматику в тексті елемента.

style

Задає вбудований (inline) CSS стиль для елемента.

tabindex

Встановлює порядок отримання фокусу при переході між елементами за допомогою клавіші `Tab`.

dropzone

Вказує, що робити з перетягувати елементи.

Більше інформації про загальні атрибути за посиланням Загальні атрибути в html.

Подія Опис події
onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для &lt;input type=&quot;search&quot;&gt;)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в &lt;track&gt; елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент &lt;menu&gt; буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента &lt;audio&gt; або &lt;video&gt;.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент &lt;details&gt;.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

Більше інформації про html події за посиланням Атрибути подій в html.

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

1.0+

1.0+

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

1.0+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


See the Pen img2 css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад завантаження зображень за допомогою тега <img>

See the Pen img css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Наступні атрибути: align, border, hspace, longdesc та vspace не підтримуються в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


У HTML теґ <img> не має закриваючого тега.

У XHTML теґ <img> повинен бути закритий </img>.

CSS стиль без задання

img { 


    display: inline-block;


}

Додаткові посилання