Загальний html атрибут translate

Використання

Глобальний атрибут translate - це перерахований атрибут, який використовується для визначення того, чи слід перекладати значення атрибута елемента та його текстового вузла, коли перекладається сторінка, або залишати їх незмінними.

Синтаксис

<element translate = "yes | no">

Атрибут translate може отримувати 2 значення :

yes

Вказує на те, що елемент повинен бути перекладений при локалізації сторінки.

no

Вказує на те, що елемент не повинен бути перекладений.

Переглядачі

Переглядач
translate

78+

-

13+

64+

-

-

Переглядач
translate

76+

78+

-

13.2


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


айпростіший приклад використання атрибуту translate

<p translate="no">Don't translate this!</p>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.