Загальні атрибути

В HTML є кілька атрибутів, які є загальними для всіх елементів, такі атрибути звуться загальними, ґлобальними чи універсальними.

Ці атрибути можуть використовуватися з усіма тегами, хоча на деякі з них вони можуть ніяк не впливати.

Всі зазначені нижче атрибути є загальними і можуть бути вказані до будь-якого HTML елемента


Атрибут
Опис атрибута
title Вказує додаткову текстову підказку
translate Повідомляє браузеру переводити вказаний текст в елементі чи ні.
contextmenu Контекстне меню для елемента
accesskey Дозволяє активувати або сфокусуватись на елементі за допомогою заданого сполучення клавіш.
class Визначає один або кілька класів, щоб зв’язати елемент з таблицею стилів (CSS).
draggable Визначає чи можна перетягувати елемент.
contenteditable Дозволяє редагувати текст в середні тегу.
dir Вказує напрямок тексту.
hidden Приховує вміст елемента від перегляду.
id Задає унікальний ідентифікатор для елемента.
lang Визначає основну мову вмісту елемента
spellcheck Вказує браузеру перевіряти чи ні правопис і граматику в тексті елемента.
style Задає вбудований (inline) CSS стиль для елемента.
tabindex Встановлює порядок отримання фокусу при переході між елементами за допомогою клавіші `Tab`.
dropzone Вказує, що робити з перетягувати елементи.