html атрибут ondurationchange

Подія ondurationchange одурації відбувається при зміні тривалості аудіо / відео (тобто коли змінюється атрибут duration).. Ця подія найчастіше застосовується в тегах video і audio.

Під час завантаження аудіо / відео в такому порядку відбуваються такі події:

Порада:

Коли аудіо / відео завантажується, тривалість зміниться з "NaN" на фактичну тривалість аудіо / відео.

Синтаксис

<video ondurationchange = "....">

Атрибут ondurationchange не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

80+

3.5+

13+

66+

-

79+

Переглядач

80+

80+

68+

13.3+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання події ondurationchange

See the Pen ondurationchange_Css_In_UA by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання подій onloadstart, ondurationchange, onloadedmetadata , onloadeddata, onprogress, oncanplay, oncanplaythrough.

See the Pen onStartLoad_Css_In_UA by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.