html атрибут ontoggle

Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.

Синтаксис

<element ontoggle="script">

Атрибут ontoggle не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

12.0+

Ні

6.0+

1.5+

Ні


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події ontoggle

<!DOCTYPE html>


<html>


<body>

<p>Open the details.</p>

<details ontoggle="myFunction()">


<summary>Прихований текст</summary>


<p> - НЕ ДИВИСЬ СЮДИ! НЕ МОЖНА!.</p>


</details>

<script>


function myFunction() {


    alert("Відбулася подія ontoggle");


}


</script>

</body>


</html>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Подія ontoggle з’явилась тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.