html атрибут oncanplaythrough

Викликається браузером в тому випадку, якщо весь медіа контент завантажений і при відтворенні не буде потрібно додаткового часу для буферизації.

Під час завантаження аудіо / відео в такому порядку відбуваються такі події:

Синтаксис

<video oncanplaythrough="...">

Атрибут oncanplaythrough не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

80+

68+

13+

66+

11+

79+

Переглядач

80+

80+

68+

13.3+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання події oncanplaythrough.

See the Pen oncanplaythrough_Css_In_UA by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання подій onloadstart, ondurationchange, onloadedmetadata , onloadeddata, onprogress, oncanplay, oncanplaythrough.

See the Pen onStartLoad_Css_In_UA by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.