html атрибут onkeypress

Подія keypress виникає відразу після keydown, якщо натиснута символьна клавіша, тобто натискання призводить до появи символу.

Подія keypress дозволяє отримати код символу . На відміну від скан-коду, він специфічний саме для символу і різний для z і я.

Код символу зберігається у властивостях: charCode і which. Тут є багато крос-браузерних несумісностей, розбиратися з якими немає ніякого сенсу - запам'ятати складно, а на практиці потрібна лише одна «правильна» функція, що дозволяє отримати код всюди.

a4a3dbd91a2a2eab3878acde40f15836.png

Порада:

Порядок подій, пов'язаних з подію onkeypress:

  1. onkeydown
  2. onkeypress
  3. onkeyup
Порада:

Подія onkeypress не спрацювує у різних браузерах для деяких клавіш (наприклад: ALT, CTRL, SHIFT, ESC). Тому, якщо вам потрібно зловити ці клавіші, використовуйте подію - onkeydown, в неї такої проблеми немає.

Нотатка:

Поява символу можна запобігти, якщо скасувати дію браузера на keydown/keypress:

<input onkeydown="return false" type="text" size="30">

<input onkeypress="return false" type="text" size="30">

Синтаксис

<element onkeypress="script">

Атрибут onkeypress не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

4.0+

3.0+

1.0+

3.5+

9.0+

12+

Переглядач

2.3+

75+

67+

5+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onkeypress

See the Pen keyPress_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання HTML події onkeydown,onkeypress,onkeyup

See the Pen keyDown2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання HTML події onkeydown,onkeypress,onkeyup

See the Pen keyPress3_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.