html атрибут srclang

Атрибут srclang вказує мову доріжки.

Цей атрибут є обов'язковим, якщо kind="subtitles"

Щоб переглянути всі доступні мовні коди, перейдіть за посиланням Мовні коди.

Синтаксис

<track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="language_code">

Атрибут srclang може отримувати єдине значення :

language_code

Вказує мову текстових даних доріжки. Код мови складається з двох літер.

Переглядачі

Переглядач

18

31

6

15

10


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута srclang теґа <track>

<video width="320" height="240" controls>


  <source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">


  <source src="forrest_gump.ogg" type="video/ogg">


  <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">


  <track src="subtitles_no.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norwegian">


</video>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут srclang тега <track> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.