html атрибут valign

Атрибут valign визначає вертикальне вирівнювання вмісту в рядку.

fcb19d43d175c35a67de23f196bdb5e4.png

Синтаксис

<tr valign="top|middle|bottom|baseline">

Атрибут valign може отримувати 4 значення :

top

Вирівнювання по верхній межі.

middle

Вирівнювання по середині.

bottom

Вирівнювання по нижній межі.

baseline

Базова лянія є "уявна лінія", на якій більшість літер "сидять". Це значення розташовує текст так, що це схоже із значенням bottom, але для шрифтів різного розміру baseline підходить краще.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <tr>

See the Pen Tr_valign_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <tr>

See the Pen Tr_valign2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут valign для тега <tr> не підтримується у HTML5. Використовуйте CSS властивість vertical-align. Наприклад: <tr style="vertical-align:bottom">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.