html атрибут bgcolor

Атрибут bgcolor задає колір фону рядка таблиці.

Значення без задання залежить від браузера і його версії, зазвичай використовується білий колір фону.

d50fd14caf9b2c2799a25e3a1676ebbc.png

Синтаксис

<tr bgcolor="color_name|hex_number|rgb_number">

Атрибут bgcolor може отримувати 3 значення :

color_name

Визначає колір фону за назвою кольору (наприклад, "red").

hex_number

Визначає колір фону за HEX кодом (наприклад, "#ff0000").

rgb_number

Визначає колір фону за кодом RGB (наприклад, "RGB (255.0.0)").

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута bgcolor теґа <tr>

See the Pen Tr_bgcolor_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута bgcolor теґа <tr>

See the Pen Tr_bgcolor2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут bgcolor тега <table> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість background-color. Наприклад: <tr style="background-color:red">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.