html атрибут align

Атрибут align тега <tr> визначає горизонтальне вирівнювання вмісту в рядку.

Вирівнювання здійснюється для всіх комірок в межах одного рядка. Якщо потрібно застосувати різне вирівнювання для кожної комірки, скористайтеся стилями або використовуйте атрибут align для елемента <td> або <th>.

bf6a2cdb1e229ff8bcd323edd62b0a9e.png

Синтаксис

<tr align="left|right|center|justify|char">

Атрибут align може отримувати 5 значень :

left

Без задання для <tr>. Вирівнювання ліворуч.

right

Вирівнювання праворуч.

center

Вирівнювання по центру.

justify

Вирівнювання по ширині (Одночасно по правому і лівому краях).

char

Вирівнювання вмісту за спеціальним символом.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <tr>

See the Pen Tr_align_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <tr>

See the Pen Tr_align2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут align для тега <tr> не підтримується у HTML5. Використовуйте CSS властивість text-align. Наприклад: <tr style="text-align:right">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.