html атрибут rowspan

Атрибут rowspan визначає об'єднання рядків у один стовпчик.

Встановлює число осередків, які повинні бути об'єднані по вертикалі. Цей атрибут має сенс для таблиць, що складаються з декількох рядків.

Нотатка:

rowspan ="0" вказує браузеру, що об'єднати треба групу рядків.

Нотатка:

Якщо rowspan більше за значення кількості рядків, то об'єднується максимально допустима кількість рівна кількості рядків таблиці.

Синтаксис

<th rowspan="number">

Атрибут rowspan може отримувати єдине значення :

number

Задає число рядків, яке осередок заголовка повинен охоплювати. Значення атрибута повинно бути невід'ємними цілим числом. Не рекомендується використовувати значення понад 65534, тому що вони можуть бути обрізані до цього числа. Значення за замовчуванням 1.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута rowspan теґа <th>

See the Pen th.rowspan1_CSS_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута rowspan теґа <th>

See the Pen Th_rowspan_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.