html атрибут height

Атрибут height визначає висоту комірки.

Як правило, комірка займає місце необхідне для відображання вмісту. Атрибут height використовується для встановлення визначеної висоти комірки.

Браузер сам встановлює висоту таблиці і її осередків виходячи з їх вмісту. Однак при використанні атрибута height висота осередків буде змінена. Тут можливі два варіанти. Якщо значення height менше, ніж вміст комірки, то цей атрибут буде проігнорований. У разі, коли встановлена висота осередку, що перевищує її вміст, додається порожній простір по вертикалі.

33d26ed5c757916e0d4fc47e6e95a844.png

Синтаксис

<th height="pixels|%">

Атрибут height може отримувати 2 значення :

pixels

Встановлює висоту в пікселях (приклад: height="50")

%

Встановлює висоту у відсотках від навколишнього елемента (наприклад: height="50%"

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута height теґа <th>

See the Pen Th_height_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута height теґа <th>

See the Pen Th_height1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут height для тега <th> не підтримується у HTML5. Користуйтесь для цього CSS.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.