html атрибут charoff

Атрибут charoff задає зміщення у кількості символів. Зміст буде приведений у відповідність з символом, зазначеним у атрибуті char.

Синтаксис

<th charoff="number">

Атрибут charoff може отримувати єдине значення :

number

Визначає вирівнювання. Позитивне число вказує вирівнювання праворуч від символу. Негативні числа задає вирівнювання зліва від символу.

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута charoff теґа <th>.

<table>


 <tr>


  <th align="char" char="M" charoff="2">Month</th>


  <th>Savings</th>


 </tr>


 <tr>


  <td>January</td>


  <td>$100.00</td>


 </tr>


 <tr>


  <td>February</td>


  <td>$10.00</td>


 </tr>


</table>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут charoff для тега <th> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.