html атрибут bordercolor

Атрибут bordercolor встановлює колір рамки навколо комірки. Рамка показується, коли встановлений атрибут border з ненульовим значенням у тега <table>.

Синтаксис

<th bgcolor="color_name|hex_number|rgb_number">

Атрибут bordercolor може отримувати 3 значення :

color_name

Визначає колір рамки зa назвою кольору (наприклад, "red").

hex_number

Визначає колір рамки за HEX кодом (наприклад, "#ff0000").

rgb_number

Визначає колір рамки за кодом RGB (наприклад, "RGB (255.0.0)").

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут bgcolor для тега <th> не підтримується у HTML5. Користуйтесь для цього CSS.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.