html атрибут background

Атрибут background визначає зображення, яке буде використовуватися в якості фонового малюнка комірки таблиці. На відміну від звичайних зображень, для фону не встановлюються ширина і висота, і він завжди відображається в натуральну величину з масштабом 100%.

Якщо малюнок за розміром менше ширини або висоти комірки, то картинка повторюється по горизонталі вправо і вниз, шикуючись, як мозаїка. З цієї причини на місці стику фонових картинок можуть виникнути видимі перепади, помітні для відвідувачів сайту.

При виборі шпалер переконайтеся, що забезпечений достатній контраст між ним і вмістом осередку. В якості фону допускається використовувати анімовані зображення у форматі GIF, але вони відволікають увагу читачів.

99b1559d168b02164aaecf95ff53483e.png

Синтаксис

<th background="URL">

Атрибут background може отримувати єдине значення :

URL

Відносна або абсолютна адреса зображення.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута background теґа <th>

See the Pen Th_background_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут background для тега <th> не підтримується у HTML5. Використовуйте для цього CSS властивість background-image.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.