html атрибут type

Атрибут type HTML тегу <source> визначає тип інтернет-медіа (раніше відомий як MIME тип)

Спочатку вказується MIME-тип, потім після крапки з комою вказується атрибут codecs і йому присвоюється через кому значення відео та аудіокодека. Якщо передбачається використовувати тільки звук, відеокодек не пишеться.

Vorbis Ogg type='audio/ogg; codecs=vorbis'
Speex Ogg type='audio/ogg; codecs=speex'
FLAC Ogg type='audio/ogg; codecs=flac'
MP3 type="audio/mpeg"
H.264 AAC MP4 type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'
Theora Vorbis Ogg type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'
Theora Speex Ogg type='video/ogg; codecs="theora, speex"'
Theora Vorbis Matroska type='video/x-matroska; codecs="theora, vorbis"'
VP8 Vorbis WebM type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'

16372f04204e18a5d93dc4560ebdccc2.png

Синтаксис

<source type="media_type">

Атрибут type може отримувати єдине значення :

media_type

Визначає медіа інтернет-тип медіа-ресурсу.

Найбільш поширені типи носіїв:

Для відео:

  • video/ogg
  • video/mp4
  • video/webm Для аудіо:
  • audio/ogg
  • audio/mpeg

Подивіться на IANA media типи для повного списку стандартних типів.

Переглядачі

Переглядач

4+

3.5+

4+

10.5+

9+

12+

Переглядач

2+

1+

3.5+

4+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута type теґа <source>

See the Pen source_type_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут type тега <source> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.