html атрибут srcset

Атрибут srcset вказує одну або кілька адрес альтернативних зображень.

Якщо даний атрибут має рядок URL-адреси альтернативного зображення з дескриптором ширини, то в елементі також необхідно вказати атрибут «sizes», значенням якого повинен бути список допустимих розмірів джерела.

ebdcb229da2d5f26d0532fcfdb89157b.png

Нотатка:

Атрибут srcset має ефект тільки тоді, коли елемент <source> розташовується безпосередньо всередині елемента <picture>.

Синтакс

<picture>


 <source srcset="...">


</picture>

Атрибут srcset не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

38+

38+

9+

25+

-

13+

Переглядач

-

1+

38+

9.2+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута <srcset>

See the Pen source_srcset_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.