html атрибут src

Атрибут src (HTML тега <script>) вказує на зовнішній файл скрипта.

При використанні атрибуту src елемент <script> повинен бути порожнім (не повинен містити ніякої інформація між <script> і </ script>). В одному елементі <script> підключається тільки один скрипт.

Нотатка:

Використання зовнішніх скриптів дозволить Вам використовувати їх багаторазово на необхідних сторінках Вашого сайту, не переписуючи скрипти знову і знову для кожної окремої сторінки. Крім того, браузер користувача може завантажити його один раз і надалі довантажувати скрипт зі свого кеша, що значно може збільшити швидкість завантаження Ваших сторінок.

Синтаксис

<script src="URL">...</script>

Атрибут src може отримувати єдине значення :

URL

URL адреса зовнішнього файлу скрипта. Допускається використання як відносних (/pathto/myscript.js), так і абсолютних адрес (http://anydomain.ru/pathto/script.js).

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання атрибута <src> тегу <style>

See the Pen Script_src_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.