html атрибут hspace

Для будь-якого об'єкта можна задати невидимі відступи по горизонталі і вертикалі за допомогою атрибутів hspace і vspace. Атрибут hspace визначає прогалини зліва і праворуч від об'єкта. Особливо це актуально при обтіканні об'єкта текстом, в цьому випадку необхідно навколо нього додати порожній простір.

41ab125a389619271b7c441c1a654e8c.png

Синтаксис

<object hspace="pixels">

Атрибут hspace може отримувати єдине значення :

pixels

Порожній простір ліворуч та праворуч від об'єкта в пікселях.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута hspace теґа <object>

See the Pen Object_hspace2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута hspace теґа <object>

See the Pen Object_hspace_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут hspace для тега <object> не підтримується у HTML5. Користуйтесь для цього CSS.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.