html атрибут codetype

Атрибут codetype повідомляє браузеру про тип об'єкта, який вказаний в атрибуті classid. Браузер може використовувати цю інформацію, щоб підготувати необхідні ресурси для відтворення файлу. Якщо атрибут codetype відсутній, то розглядається значення type, хоча він зазвичай і пов'язується з атрибутом data. У разі, коли не вказані обидва атрибути codetype і type, браузер отримує дані про тип завантажуємого файлу самостійно.

Синтаксис

<object codetype="MIME-type">

Атрибут codetype може отримувати єдине значення :

object_type

Тип об’єкту (MIME-тип).

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута codetype теґа <object>

<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" 


    codetype="video/quicktime"


</object>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут codetype для тега <object> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.