html атрибут codebase

Атрибут codebase визначає шлях до папки, де зберігається файл з класом вказаний в значенні атрибутів code або classid. Атрибут codebase повинен містити тільки ім'я папки, а не файлу.

Синтаксис

<object codebase="URL">

Атрибут codebase може отримувати єдине значення :

URL

Задає URL-адресу ресурсу, який буде використовуватися об'єктом. Можливі значення:

  • Абсолютний URL - вказує на дані на інший веб-сайт.
  • Відносний URL - вказує на дані в межах веб-сайту.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута codebase теґа <object>

<object classid="clock.class" codebase="java_applets"></object>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут codebase для тега <object> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.