html атрибут classid

Атрибут classid вказує браузеру, яку програму, плагін або аплет потрібно завантажити. Можна також використовувати ідентифікатор зареєстрованого ActiveX додатку, випереджаючи його ключовим словом clsid.

Синтаксис

<object classid="URL">

Атрибут classid може отримувати єдине значення :

URL

Задає URL-адресу ресурсу, який буде використовуватися об'єктом. Можливі значення:

  • Абсолютний URL - вказує на дані на інший веб-сайт.
  • Відносний URL - вказує на дані в межах веб-сайту.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута classid теґа <object>

<object codetype="application/java-vm" codebase="http://htmlbook.ru/applet.class"


   classid="java:program.start" height="100" width="100">


</object>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут classid для тега <object> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.