html атрибут archive

Атрибут archive дозволяє задати вільне число файлів необхідних для коректної роботи об'єкта або для його відображення. Файли перераховуються через пропуск разом з повною або локальною адресою.

Синтаксис

<object archive="URL">

Атрибут archive може отримувати єдине значення :

URL

Задає URL-адресу ресурсу, який буде використовуватися об'єктом. Можливі значення:

  • Абсолютний URL - вказує на дані на інший веб-сайт (наприклад href = "http://www.example.com/helloworld.swg")
  • Відносний URL - вказує на дані в межах веб-сайту (наприклад href = "helloworld.swg")

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута archive теґа <object>

<object classid="java:Clock.class" codetype="application/java"


   width="100" height="20" archive="clock.jar">


</object>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут archive для тега <object> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.