html атрибут icon

Атрибут icon визначає зображення, яке представляє елемент команди/меню і буде відображено користувачу.

З використанням icon

c5ad79775dfb1dc863aeb654bf4d9249.png

Без використання icon

a9a13ea3beb95588ece24a07ae3d4b7a.png

Синтаксис

<menuitem icon="URL">

Атрибут icon може отримувати єдине значення :

URL

Задає значок для даного пункту меню. Можливі значення:

  • Абсолютний URL - вказує на інший веб-сайт (наприклад icon="http://www.example.com/reload.jpg").
  • Відносний URL - вказує на файл в рамках веб-сайту (наприклад, icon="reload.jpg").

Переглядачі

Переглядач

-

8.0

-

-

-

-

Переглядач

-

-

8+

-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута icon теґа <menuitem>

See the Pen menuitem.icon_css_in_ua1 by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут <menuitem> є новим у HTML5. </menuitem>

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.