html атрибут size

Атрибут size визначає ширину текстового поля, яка визначається числом символів моноширинного шрифту(ширина задається кількістю букв однакової ширини по горизонталі). Якщо розмір шрифту змінюється за допомогою стилів, ширина також відповідно змінюється. Атрибут тільки для елементів наступних типів: text , search , tel , url , email і password (інші ігноруються).

dbb1f777ce1a19982670c62dff0ea0c1.png

Нотатка:

Атрибут size працює з наступними input типами: text, search, tel, url, email та password.

Порада:

Щоб вказати максимальну допустиму кількість символів в елементі <input>, використовуйте атрибут maxlength.

Синтаксис

<input size="number">

Атрибут size може отримувати єдине значення :

number

Визначає ширину елемента <input>, в символах. Значення за замовчуванням - 20.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

1+

2+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута size теґа <input>

See the Pen input.siaze_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Gриклад використання HTML атрибута size теґа <input>

See the Pen Input.size1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.