html атрибут min

Атрибут min встановлює мінімально дозволене значення для введення числа і дати в поле форми.

ad630ba9f747c056af5c634f73d79bc9.png

Нотатка:

Ціле додатне або від'ємне число (для type="number", type="range").

Нотатка:

Дата в форматі РРРР-ММ-ДД (наприклад: 2012-12-22) для type="date".

Порада:

Використовуйте атрибут min разом з атрибутом max для створення діапазону допустимих значень.

Порада:

Атрибути max та min працюють з наступними input типами: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time та week.

Синтакс

<input min="number|date">

Атрибут min може отримувати 2 значення :

number

Визначає мінімальне допустиме значення.

date

Задає мінімально дозволену дату.

Переглядачі

Переглядач

5+

16+

5.1+

10.6+

10+

12+

Переглядач

2.3+

1+

16+

5.2+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута min теґа <input>

See the Pen Input.min_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут min з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.