html атрибут maxlength

Атрибут maxlength (HTML тега <input>) втановлює максимальне число символів, яке може бути введено користувачем у текстовому полі.

7f8f7fc108226778db727131a9864ef2.png

Коли ця кількість досягається при наборі, подальше введення стає неможливим.

Нотатка:

Атрибут maxlength застосовується до елементів <input>, атрибут type яких має значення: text, email, search, password, tel, або url (для інших типів він ігнорується).

Синтакс

<input maxlength="number">

Атрибут maxlength може отримувати єдине значення :

number

Максимальна допустима кількість символів в елементі <input>. Значення без задання 524288

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

1+

2+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута maxlength теґа <input>

See the Pen Input.maxlength1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.