html атрибут formnovalidate

Скасовує вбудовану перевірку даних введених користувачем у формі на коректність перед відправкою форми.

Така перевірка робиться браузером автоматично для полів <input type = "email">, <input type = "url">, а також при наявності атрибута pattern або required у елемента <input>.

f71f14d1ea4723940fba9e872e039686.png

Атрибут formnovalidate перевизначає атрибут novalidate елемента <form>.

Нотатка:

Логічний атрибут formnovalidate може бути встановлений в такий спосіб:

  • <input formnovalidate>
  • <input formnovalidate="formnovalidate">
  • <input formnovalidate="">
Нотатка:

Атрибут formnovalidate може використовуватися з type="submit".

Синтакс

<input type="submit" formnovalidate>

Атрибут formnovalidate не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

6+

4+

5.2+

10.6+

10+

12+

Переглядач

2.3+

1+

4+

5+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута formnovalidate теґа <input>

See the Pen Input.formnovalidate_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут formnovalidate з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.