html атрибут formenctype

Атрибут formenctype встановлює спосіб кодування даних форми при їх відправленні на сервер.

Зазвичай атрибут formenctype явно вказується в разі, коли використовується поле для відправки файлу (input type="file").

Атрибут formenctype за своєю дією аналогічний атрибуту enctype тега <form>, при спільному використанні він скасовує атрибут enctype.

Нотатка:

Атрибут formenctype використовується з type="submit" та type="image".

Синтакс

<input type="submit" formenctype="application/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plain">

Атрибут formenctype може отримувати 3 значення :

application/x-www-form-urlencoded

Всі символи кодуються перед відправкою: замість пробілів проставляється +, символи кодуються шістнадцятковими значеннями (наприклад, %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F замість Петя).

multipart/form-data

Дані не кодуються. Це значення застосовується при відправці файлів.

text/plain

Пробіли замінюються знаком +, букви і інші символи не кодують.

Переглядачі

Переглядач

9+

4+

5+

10.6+

10+

12+

Переглядач

2.3+

1+

11+

5+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута formenctype теґа <input>

See the Pen Input.formenctype_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут formenctype з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.