html атрибут autofocus

Атрибут autofocus (HTML тега <input>) логічний атрибут, який вказує, що елемент <input> повинен автоматично отримувати фокус при завантаженні сторінки.

Тільки один елемент форми (HTML тег <form>) в документі може мати атрибут autofocus. Атрибут не може бути застосований до елементу <input>, атрибут type який має значення "hidden" (визначає приховане поле вводу).

Нотатка:

Без задання атрибут autofocus не встановлено.

Синтаксис

<input autofocus>

Атрибут autofocus не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

5+

4+

5.2+

9.6+

10+

12+

Переглядач

3.2+

1+

4+

5.2+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута autofocus теґа <input>

See the Pen Form.autofocus_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут autofocus з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.