html атрибут src

Атрибут src вказує адресу документа для вбудовування в <iframe>.

Це може бути HTML-документ, зображення або серверне програмне забезпечення. Допустимо використовувати не тільки шлях до файлу, але також ім'я функції JavaScript, яке повертає значення.

2135bef6511f93989a0cbef8064a6c9b.png

Синтаксис

<iframe src="URL">

Атрибут src може отримувати єдине значення :

URL

Визначає URL документа, який буде розміщено в iframe. Можливі значення: Абсолютний URL - вказує на інший веб-сайт (наприклад src="http://www.example.com/default.htm") Відносний URL - вказує на файл в межах веб-сайту (наприклад, src="default.htm"

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

4+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута src теґа <iframe>

See the Pen IFrame_src_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.